“Rose” Grupacija

"Rose" Grupacija
Kompanija „Roseplast d.o.o.“ je „kćerka“ uspješne kompanije „Rose-wood d.o.o.“ koja preko 20 godina izvozi svoje proizvode širom Evrope i Afrike.


NAŠE KOMPANIJE:

Roseplast d.o.o.
Rose transport d.o.o.
Rosewood d.o.o.
HE Merdani d.o.o.